سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی

سیستم مدیریت فروش آنلاین بیمه، خدماتی از قبیل موارد ذکر شده در ذیل را به مشتریان ارائه می نماید. 1- استعلام نرخ انواع بیمه نامه 2- استعلام خسارت پرداختی 3- تمدید اینترنتی بیمه نامه 4- پرداخت اقساط 5- صدور معرفی نامه توسط مرکز درمانی 6 -پیگیری سفارش 7- اصالت بیمه نامه 8- خرید آنلاین برخی رشته ها 9- قابلیت اتصال به سیستم مرکزی فناوران و..